Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288278

OBCHODNÉ MENO: DigitalWorld s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24388/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. gen. Klapku 3181/37, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 44 740 212

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

5. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

6. polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Szabolcs Sommer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erzsébet tér 15., Názov obce: Mór, PSČ: 8060 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 18.09.1978, Deň vzniku funkcie: 24.04.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Szabolcs Sommer, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Erzsébet tér 15., Názov obce: Mór, PSČ: 8060 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 18.09.1978

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1