Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288275

OBCHODNÉ MENO: DAROBES s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34007/N

SÍDLO:  Názov obce: Kameničná č. 378, PSČ: 946 01 

IČO: 47 079 835

DEŇ ZÁPISU: 06.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Administratívne služby

6. Skladovanie

7. Prieskum trhu a verejnej mienky

8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. Prenájom hnuteľných vecí

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

12. Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

13. Prípravné práce k realizácii stavby

14. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

15. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

16. Sťahovacie služby

17. Vykonávanie odťahovej služby

18. Kuriérske služby

19. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

20. Prevádzkovanie výdajne stravy

21. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

22. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

23. Sprostredkovanie poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

24. Čistiace a upratovacie služby

25. Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť

26. Kamenárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Róbert Darázs, Bydlisko: Názov obce: Kameničná č. 378, PSČ: 946 01 , Dátum narodenia: 11.03.1968, Deň vzniku funkcie: 06.04.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne a bez obmedzenia a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Róbert Darázs, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): č. 378, Názov obce: Kameničná, PSČ: 946 01 , Dátum narodenia: 11.03.1968

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1