Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288272

OBCHODNÉ MENO: Color Centrum Vráble, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10071/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Staničná 502, Názov obce: Vráble, PSČ: 925 01 

IČO: 36 518 743

DEŇ ZÁPISU: 05.03.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovateľská činnosť

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

3. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

4. - prenájom priemyselného tovaru

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. organizovanie kurzov, školení a seminárov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 772/38, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 17.12.1955

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Mesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 38, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 31.08.1983, Deň vzniku funkcie: 30.11.2010

Meno a priezvisko: Marián Pecho, Bydlisko: Názov obce: Michal nad Žitavou 106, PSČ: 941 61 , Dátum narodenia: 19.01.1971, Deň vzniku funkcie: 30.11.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Peter Mesko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 772/38, Názov obce: Topoľčianky, PSČ: 951 93 , Dátum narodenia: 17.12.1955

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: Marianna Pechová, Bydlisko: Názov obce: Michal nad Žitavou 106, PSČ: 941 61 , Dátum narodenia: 18.06.1971

Výška vkladu: 3 254,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 254,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.11.1996 a jej Dodatkom č.1 zo dňa 24.02.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.2 zo dňa 26.06.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..

3. Zakladateľská listina bola zmenená Dodatkom č.3 zo dňa 23.08.2000.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1