Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288281

OBCHODNÉ MENO: el poyo s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 43316/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný Ohaj č. 226, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 

IČO: 50 908 677

DEŇ ZÁPISU: 24.05.2017

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. Výroba nápojov

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Prenájom hnuteľných vecí

9. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

10. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

11. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

12. Odevná výroba

13. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

14. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Demeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 688/4, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 26.01.1985, Deň vzniku funkcie: 24.05.2017

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Demeš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 688/4, Názov obce: Vráble, PSČ: 952 01 , Dátum narodenia: 26.01.1985

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1