Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288268

OBCHODNÉ MENO: Cartoon Trade s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37299/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösova 3195/21, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 36 716 090

DEŇ ZÁPISU: 21.12.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. podnikateľské poradenstvo

2. poradenstvo v oblasti hardware a software

3. predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

4. obchodná činnosť ( maloobchod, veľkoobchod ) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti

5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, dopravy a služieb v rozsahu voľnej živnosti

6. prieskum trhu a verejnej mienky

7. reklamná a propagačná činnosť, marketing a inzertná činnosť

8. administratívne práce

9. kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb

10. automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti

11. vedenie účtovníctva

12. prekladateľské a tlmočnícke služby

13. prenájom strojov a dopravných prostriedkov

14. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových objektov, zariadení a budov s poskytovaním iných než základných služieb

15. prevádzka malých plavidiel

16. prevádzkovanie úschovní

17. fotografické služby

18. služby požičovní

19. informačná činnosť

20. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

21. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Zsolt Szervánszky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösova ul. 2786/26, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.10.1970, Deň vzniku funkcie: 10.05.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Zsolt Szervánszky, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eötvösova ul. 2786/26, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 12.10.1970

Výška vkladu: 9 960,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 960,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 960,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1