Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288263

OBCHODNÉ MENO: BIELE MORE, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 14714/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Coboriho 1, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 36 559 661

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2004

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)

3. Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

4. Výroba videa

5. Fotografické služby

6. Reklamná činnosť a propagácia

7. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

8. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.

9. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.

10. Výroba potravinárskych výrobkov.

11. Výroba nápojov.

12. Textilná výroba.

13. Odevná výroba.

14. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.

15. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba.

16. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov.

17. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov.

18. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu.

19. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov.

20. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok.

21. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely.

22. Výroba bižutérie a suvenírov.

23. Výroba sviečok a tieniacej techniky.

24. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov.

25. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom.

26. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

27. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m.

28. Prípravné práce k realizácii stavby.

29. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

30. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla.

31. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami.

32. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla.

33. Sťahovacie služby.

34. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave.

35. Prevádzkovanie úschovní.

36. Kuriérske služby.

37. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok.

38. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.

39. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu.

40. Prevádzkovanie výdajne stravy.

41. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach.

42. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce.

43. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok.

44. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov.

45. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

46. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností.

47. Vedenie účtovníctva.

48. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov.

49. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

50. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky.

51. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly.

52. Prieskum trhu a verejnej mienky.

53. Dizajnérske činnosti.

54. Služby požičovní.

55. Prenájom hnuteľných vecí.

56. Informačná činnosť.

57. Čistiace a upratovacie služby.

58. Administratívne služby.

59. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení.

60. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti.

61. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie.

62. Poskytovanie sociálnych služieb.

63. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.

64. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty.

65. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

66. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí.

67. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť.

68. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne.

69. Služby súvisiace so skrášľovaním tela.

70. Poskytovanie služieb osobného charakteru.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ján Šranko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klasov 191, Názov obce: Klasov, PSČ: 951 53 , Dátum narodenia: 26.12.1966, Deň vzniku funkcie: 02.06.2004

Meno a priezvisko: Ildikó Šranková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klasov 191, Názov obce: Klasov, PSČ: 951 53 , Dátum narodenia: 26.07.1972, Deň vzniku funkcie: 02.06.2004

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Šranko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klasov 191, Názov obce: Klasov, PSČ: 951 53 , Dátum narodenia: 26.12.1966

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ildikó Šranková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Klasov 191, Názov obce: Klasov, PSČ: 951 53 , Dátum narodenia: 26.07.1972

Výška vkladu: 3 254,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 254,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1