Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288255

OBCHODNÉ MENO: ARDS PROJEKT Levice, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21039/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Saratovská 23, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 

IČO: 36 853 232

DEŇ ZÁPISU: 14.11.2007

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva v rozsahu voľných živností

2. rozmnožovanie písomností a výkresov (reprografické práce)

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

5. kresličské práce v oblasti strojárstva

6. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Mária Vrábelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domadice 25, Názov obce: Santovka, PSČ: 935 87 , Dátum narodenia: 27.07.1961, Deň vzniku funkcie: 14.11.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne tak, že k svojmu napísanému alebo vytlačenému menu a priezvisku pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Mária Vrábelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Domadice 25, Názov obce: Santovka, PSČ: 935 87 , Dátum narodenia: 27.07.1961

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1