Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288260

OBCHODNÉ MENO: BARTIMPEX, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32654/N

SÍDLO:  Názov obce: Bruty 316, PSČ: 943 55 

IČO: 46 838 660

DEŇ ZÁPISU: 20.09.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

4. reklamná a propagačná činnosť

5. prenájom hnuteľných vecí

6. baliace činnosti, manipulácia s tovarom

7. skladovanie

8. prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

9. prípravné práce k realizácii stavby

10. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

11. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. vedenie účtovníctva

14. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

15. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

16. administratívne služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Szilárd Bartal, Bydlisko: Názov obce: Bruty 316, PSČ: 943 55 , Dátum narodenia: 05.01.1973, Deň vzniku funkcie: 20.09.2012

Meno a priezvisko: Alena Bartal, Bydlisko: Názov obce: Bruty 316, PSČ: 943 55 , Dátum narodenia: 14.11.1979, Deň vzniku funkcie: 20.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Szilárd Bartal, Bydlisko: Názov obce: Bruty 316, PSČ: 943 55 , Dátum narodenia: 05.01.1973

Výška vkladu: 9 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 9 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1