Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288257

OBCHODNÉ MENO: AUREN, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2937/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sládkovičova 18, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 

IČO: 31 409 571

DEŇ ZÁPISU: 13.03.1992

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - veľkoobchod s poľnoh. základ. produktami a živými zvieratami

2. - veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

3. - veľkoobchod so zeleninou, ovocím a zemiakmi

4. - veľkoobchod s tovarom pre domácnosť

5. - veľkoobchod s textilom

6. - veľkoobchod s odevami a obuvou

7. - veľkoobchod s elektr. prístr. pre domác. vr. rozhl. a tv. prístr.

8. - veľkoobch. s porcel. a skl. výr. tapetami. lak. náter. čist. prostr.

9. - veľkoobchod s kosmetickými výrobkami

10. - veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami

11. - veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi

12. - veľkoobchod s obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu

13. - veľkoobchod so stavebnýámi strojmi

14. - veľkoobchod so stavebnými strojmi

15. - veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a zariadením

16. - veľkoobchod s ost. strojmi pre priem., obchod a lodnú plavbu

17. - veľkoobchod so zlatom a drahými kovmi

18. - výkup a predaj zlata, striebra, šperkov, syntet. a pravých kameň

19. - výroba zlatých a strieborných šperkov

20. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

21. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

22. sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti

23. podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti

24. reklamná činnosť

25. prenájom automobilov a iných pozemných dopravných prostriedkov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Gabriel Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zd. Nejedlého 37, Názov obce: Levice, Dátum narodenia: 20.09.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Gabriel Novotný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zd. Nejedlého 37, Názov obce: Levice, PSČ: 934 01 , Dátum narodenia: 20.09.1967

Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Dodatok č. 1 zo dňa 23.11.1992 k spoločnskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4951

2. Konateľovi Kornelovi Novotnému zanikla funkcia dňom 29.11.2002. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 31.1.2003. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.4.2003 a 4.7.2003 (zmena sídla z: Pri Podlužianke 8, Levice, na: Sládkovičova 18, Levice).

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1