Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288247

OBCHODNÉ MENO: A&A - Kameničná, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37319/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balvany 214, Názov obce: Kameničná, PSČ: 946 01 

IČO: 47 775 408

DEŇ ZÁPISU: 07.05.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poľnohospodárska živočíšna a rastlinná výroba

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Ambroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Steinera 439, Názov obce: Kameničná, PSČ: 946 01 , Dátum narodenia: 01.05.1954, Deň vzniku funkcie: 07.05.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marián Ambroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Steinera 439, Názov obce: Kameničná, PSČ: 946 01 , Dátum narodenia: 24.06.1982

Výška vkladu: 1 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Pavel Ambroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): G. Steinera 439, Názov obce: Kameničná, PSČ: 946 01 , Dátum narodenia: 01.05.1954

Výška vkladu: 4 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 4 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1