Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R288248

OBCHODNÉ MENO: AB ACCOUNTING, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23099/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Nemcovej 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 

IČO: 44 389 591

DEŇ ZÁPISU: 25.09.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vedenie účtovníctva

2. administratívne služby

3. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Mihalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Nemcovej 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 30.12.1976, Deň vzniku funkcie: 05.07.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Alžbeta Zerdahelyiová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): S.H.Vajanského 52, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 79 , Dátum narodenia: 09.12.1976

Výška vkladu: 2 750,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 750,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Andrea Mihalíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): B. Nemcovej 4, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 01 , Dátum narodenia: 30.12.1976

Výška vkladu: 2 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 250,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1