Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288550

OBCHODNÉ MENO: BLANC, v.o.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 10014/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dostojevského 3313/12, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 36 458 899

DEŇ ZÁPISU: 15.01.1999

PRÁVNA FORMA: Verejná obchodná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kaderníctvo a holičstvo

2. - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

3. - sprostredkovanie obchodu a služieb

4. - maliarske a natieračské práce

5. - pomocné stavebné práce

6. - reklamná, inzertná a propagačná činnosť

7. - poradenstvo v oblasti imidžu a vizáže

8. - usporadúvanie kurzov a školení

9. - permanentný make-up

10. - modelovanie nechtov

11. - ubytovacie služby

12. - výčapy

13. - predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov

14. - predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy

15. - predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest

16. - predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok

17. - skladovanie

18. - prenájom hnuteľných vecí

19. - baliace činnosti

20. - výskum trhu a verejnej mienky

21. - podnikateľské poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: spoločník

Meno a priezvisko: Marcel Luščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 525, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 15.01.1974, Deň vzniku funkcie: 15.01.1999

Spôsob konania v mene verejnej obchodnej spoločnosti: Za spoločnosť koná a podpisuje štatutárny orgán samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí štatutárny orgán spoločnosti svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Darina Luščíková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 525, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 04.09.1974

Meno a priezvisko: Marcel Luščík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 525, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 15.01.1974

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 17.11.1998, podľa zák. č. 513/91 Zb.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1