Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288648

OBCHODNÉ MENO: XINTEX Slovakia, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11488/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 63, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 459 046

DEŇ ZÁPISU: 26.01.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb

3. - prenájom priemyselného tovaru

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Martiško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hrádkom 52, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 , Dátum narodenia: 02.09.1966, Deň vzniku funkcie: 05.05.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: MM Management GmbH, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bahnhofplatz 1, Názov obce: Wels, PSČ: 4600 , Štát: Rakúska republika , Iné identifikačné číslo: FN 443458 w

Výška vkladu: 9 959,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 9 959,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 959,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Dodatok zo dňa 11.2.1999 k spoločenskej zmluve. Dodatok, uzavretý dňa 23.10.2000 k spoločenskej zmluve. Dodatok, uzavretý dňa 30.6.2003 k spoločenskej zmluve. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.10.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1