Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288642

OBCHODNÉ MENO: Urban Pro, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28166/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okružná 787/18, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 47 079 860

DEŇ ZÁPISU: 19.06.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. reklamné a marketingové služby

6. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

7. prenájom hnuteľných vecí

8. administratívne služby

9. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

10. fotografické služby

11. vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

12. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

13. vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk

14. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

15. posudzovanie vplyvov na životné prostredie v oblasti činnosti 3o územný rozvoj a územné plánovanie

16. autorizovaný architekt pre komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. arch. Dušan Genčanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 3918/23, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 08.03.1954, Deň vzniku funkcie: 25.06.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Lucia Ohrádková, Bydlisko: Názov obce: Mlynica 256, PSČ: 059 91 , Dátum narodenia: 17.11.1986

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Katarína Genčanská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novomeského 3918/23, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 02.08.1954

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1