Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288635

OBCHODNÉ MENO: T 2 Renovation s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21372/P

SÍDLO:  Názov obce: Ďačov 188, PSČ: 082 71 

IČO: 44 653 719

DEŇ ZÁPISU: 14.03.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá

3. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

4. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

5. prípravné práce k realizácii stavby

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

12. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

13. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

14. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

15. prenájom hnuteľných vecí

16. prevádzkovanie jaslí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Kristína Timko Hurtuková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďačov-Budzín 188, Názov obce: Ďačov, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 23.05.1997, Deň vzniku funkcie: 07.05.2019

Meno a priezvisko: Martin Timko, Bydlisko: Názov obce: Radatice 19, PSČ: 082 42 , Dátum narodenia: 12.11.1990, Deň vzniku funkcie: 07.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Kristína Timko Hurtuková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďačov-Budzín 188, Názov obce: Ďačov, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 23.05.1997

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Martin Timko, Bydlisko: Názov obce: Radatice 19, PSČ: 082 42 , Dátum narodenia: 12.11.1990

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1