Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288631

OBCHODNÉ MENO: STAR - STAV s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41270/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1638/4, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 

IČO: 53 438 205

DEŇ ZÁPISU: 20.11.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Prípravné práce k realizácii stavby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Adam Dariusz Filiciak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1638/4, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 06.07.1971, Deň vzniku funkcie: 17.10.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Adam Dariusz Filiciak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Petržalská 1638/4, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 06.07.1971

Výška vkladu: 10 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 10 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1