Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288632

OBCHODNÉ MENO: STAV-TAX s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 34436/P

SÍDLO:  Názov obce: Lomné 1, PSČ: 090 33 

IČO: 48 116 173

DEŇ ZÁPISU: 29.04.2015

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vedenie účtovníctva

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Prípravné práce k realizácii stavieb

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

8. Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení

9. Reklamné a marketingové služby

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

12. Administratívne služby

13. Počítačové služby

14. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Igor Novák, Bydlisko: Názov obce: Lomné 1, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 28.10.1988, Deň vzniku funkcie: 29.04.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Igor Novák, Bydlisko: Názov obce: Lomné 1, PSČ: 090 33 , Dátum narodenia: 28.10.1988

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1