Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288626

OBCHODNÉ MENO: SEIPA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2655/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Baštová 38, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 31 717 403

DEŇ ZÁPISU: 30.11.1995

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - podnikateľské poradenstvo, finančné operácie - finančný leasing

2. - sprostredkovanie obchodu a služieb

3. - reklamná činnosť

4. oceňovanie a hodnotenie podnikov

5. vedenie účtovníctva

6. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bošela, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.11.1954, Deň vzniku funkcie: 30.11.1995

Meno a priezvisko: Ing. Soňa Bošelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.03.1955, Deň vzniku funkcie: 30.11.1995

Meno a priezvisko: Ing. Ján Bača, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slobody 5, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.11.1933, Deň vzniku funkcie: 15.05.2001, Deň zániku funkcie: 31.08.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Soňa Bošelová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.03.1955

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR, Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Bošela, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Októbrová 35, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.11.1954

Výška vkladu: 3 319,391888 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 319,391888 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783776 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.9.1994 podľa zákona č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7029

2. Dodatok č. 4 zo dňa 17.7.1998 k spoločenskej zmluve.

3. Dodatok č. 5 zo dňa 27.5.2001 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 6 zo dňa 27.5.2001 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1