Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288628

OBCHODNÉ MENO: slls s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36117/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 5756/10, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 51 487 411

DEŇ ZÁPISU: 22.03.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (velkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

6. dizajnérske činnosti

7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

8. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

9. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

10. činnosť autorizovaného architekta

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Silvia Šillová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 5756/10, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 18.03.1981, Deň vzniku funkcie: 22.03.2018

Meno a priezvisko: Ing. arch. Pavol Šilla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 5756/10, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 02.05.1981, Deň vzniku funkcie: 22.03.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Silvia Šillová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 5756/10, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 18.03.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Pavol Šilla, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Moyzesova 5756/10, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 02.05.1981

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1