Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288625

OBCHODNÉ MENO: SALMOTHERM - Invest, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17650/P

SÍDLO:  Názov obce: Vrbov 299, PSČ: 059 72 

IČO: 36 660 639

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností

4. podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu

5. prevádzkovanie zábavných parkov a kúpalísk

6. prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

7. organizovanie športových podujatí

8. servis športového náradia a športových potrieb

9. prenájom športových potrieb

10. údržba a kosenie trávnatých plôch

11. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 motorových vozidiel patriacich iným osobám než majiteľom, alebo nájomcom nehnuteľnosti)

12. ubytovacie služby v rozsahu voľných živností

13. organizačné zabezpečenie školení, prednášok a seminárov

14. prevádzkovanie športových zariadení

15. marketingové služby a prieskum trhu

16. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

17. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom

18. prevádzkovanie sauny

19. výroba a predaj rýb

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Peter Múdry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvorníky 153, Názov obce: Dvorníky, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 10.08.1975, Deň vzniku funkcie: 04.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Roman Olekšák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rastislavova 6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 26.03.1968, Deň vzniku funkcie: 16.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí každý svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Kežmarok, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavné námestie 10, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , IČO 00 178 209

Výška vkladu: 1 232 026,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 232 026,000000 EUR

Obchodné meno/názov: Interspa etc s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 754, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , IČO 50 629 018

Výška vkladu: 1 232 026,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 232 026,000000 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: MVDr. Ladislav Hužík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gen. Štefánika 4, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 25.04.1954, Deň vzniku funkcie: 24.02.2010

Meno a priezvisko: Pavol Hyclák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Levočská 212/4, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 19.01.1961, Deň vzniku funkcie: 17.03.2011

Meno a priezvisko: Ing. Sylvia Hrušková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Račianská 1527/83, Názov obce: Bratislava - mestská časť Rača, PSČ: 831 02 , Dátum narodenia: 25.12.1972, Deň vzniku funkcie: 15.05.2017

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Múdry, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvorníky 153, Názov obce: Dvorníky, PSČ: 920 56 , Dátum narodenia: 04.01.1979, Deň vzniku funkcie: 04.12.2018

Meno a priezvisko: Ing. Jiří Hruška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tatranská 217/112, Názov obce: Veľká Lomnica, PSČ: 059 52 , Dátum narodenia: 28.01.1941, Deň vzniku funkcie: 04.12.2018

Meno a priezvisko: Pavol Hurčala, Bydlisko: Názov obce: Vrbov 156, PSČ: 059 72 , Dátum narodenia: 30.04.1977, Deň vzniku funkcie: 16.01.2020

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 464 052,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 464 052,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1