Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288630

OBCHODNÉ MENO: SOLIDSTAV VÝROBNÁ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22426/P

SÍDLO:  Názov obce: Vislanka 9, PSČ: 065 41 

IČO: 45 245 860

DEŇ ZÁPISU: 31.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

5. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

6. výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

7. výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva

8. výroba výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku

9. výroba plastov v primárnej forme

10. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

11. opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

12. výroba a hutnícke spracovanie kovov

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

16. stolárstvo

17. výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

18. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov

19. Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr

20. Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení

21. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo

22. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Juraj Šulik, Bydlisko: Názov obce: Vislanka 9, PSČ: 065 41 , Dátum narodenia: 28.02.1972, Deň vzniku funkcie: 31.12.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť navonok koná konateľ spoločnosti a podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: SOLIDSTAV HOLDING, s.r.o., Sídlo: Názov obce: Vislanka 9, PSČ: 065 41 , IČO 44 728 042

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1