Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288623

OBCHODNÉ MENO: ROJAK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 21829/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 

IČO: 44 877 617

DEŇ ZÁPISU: 15.07.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: všeobecnej ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo ako všeobecný lekár pre dospelých

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Ľubomír Roják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 093 01 , Dátum narodenia: 30.09.1956, Deň vzniku funkcie: 15.07.2009

Meno a priezvisko: Daniela Rojáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 15.06.1958, Deň vzniku funkcie: 15.07.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ ako štatutárny a výkonný orgán je oprávnený konať za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Daniela Rojáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 15.06.1958

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Martin Roják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 27.03.1984

Výška vkladu: 1 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Ľubomír Roják, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 4, Názov obce: Sabinov, PSČ: 083 01 , Dátum narodenia: 30.09.1956

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1