Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288618

OBCHODNÉ MENO: Prvá webová, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 22348/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2642/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 

IČO: 44 876 998

DEŇ ZÁPISU: 10.12.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. počítačové služby

2. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

3. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

4. reklamné a marketingové služby

5. fotografické služby

6. ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí

7. služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

8. vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

11. nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie

12. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Štefan Hudáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2642/6, Názov obce: Poprad - Spišská Sobota, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 17.01.1974, Deň vzniku funkcie: 10.12.2009

Meno a priezvisko: Zuzana Hudáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2642/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 24.04.1974, Deň vzniku funkcie: 01.11.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne s priložením svojho podpisu.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Štefan Hudáč, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2642/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 17.01.1974

Výška vkladu: 3 386,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 386,000000 EUR

Meno a priezvisko: Zuzana Hudáčová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 2642/6, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , Dátum narodenia: 24.04.1974

Výška vkladu: 3 253,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 253,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1