Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288622

OBCHODNÉ MENO: RK HARMONY s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17912/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťačevská 1593/26, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 692 221

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. pohostinská činnosť

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

5. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

6. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťačevská 26, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 10.02.1970, Deň vzniku funkcie: 27.10.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Roman, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ťačevská 26, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 10.02.1970

Výška vkladu: 5 311,027020 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 311,027020 EUR

Meno a priezvisko: Anna Romanová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sázavského 1, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 10.11.1949

Výška vkladu: 1 327,756755 EUR, Rozsah splatenia: 1 327,756755 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1