Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288620

OBCHODNÉ MENO: REAL MARKET VÝCHOD, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13308/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 15, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 06 

IČO: 36 477 826

DEŇ ZÁPISU: 11.01.2002

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Korfanta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 42, Názov obce: Prešov - Nižná Šebastová, Dátum narodenia: 23.03.1970, Deň vzniku funkcie: 11.01.2002

Meno a priezvisko: Peter Chovanec, Bydlisko: Názov obce: Vyšné Raslavice 287, Dátum narodenia: 18.02.1969, Deň vzniku funkcie: 11.01.2002

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú konatelia samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy dvaja konatelia.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Jozef Korfanta, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fintická 42, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 23.03.1970

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Vladimír Kolcun, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nemčíkova 16, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 13.12.1969

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Chovanec, Bydlisko: Názov obce: Vyšné Raslavice 287

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

Meno a priezvisko: Miroslav Micheľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 53, Názov obce: Bardejov, Dátum narodenia: 12.12.1965

Výška vkladu: 1 660,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 660,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.12.2001 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 10.1.2003 k spoločenskej zmluve.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1