Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288615

OBCHODNÉ MENO: PRO-BILDERS SK, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39186/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hniezdne 307, Názov obce: Hniezdne, PSČ: 065 01 

IČO: 52 716 627

DEŇ ZÁPISU: 18.10.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod )

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. Vedenie účtovníctva

4. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

6. Prípravné práce k realizácií stavby

7. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

11. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. Prenájom hnuteľných vecí

13. Čistiace a upratovacie služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Michal Mačuga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hniezdne 307, Názov obce: Hniezdne, PSČ: 065 01 , Dátum narodenia: 08.11.1995, Deň vzniku funkcie: 18.10.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Každý konateľ môže konať samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Michal Mačuga, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hniezdne 307, Názov obce: Hniezdne, PSČ: 065 01 , Dátum narodenia: 08.11.1995

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1