Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288616

OBCHODNÉ MENO: PROMPT CNC s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38458/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jesenského 19, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 31 698 182

DEŇ ZÁPISU: 24.10.1994

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - projekčná, konštrukčná a poradenská činnosť v elektrotechnike, oprava a výroba strojov

2. - poradenská,projekčná a konštrukčná činnosť, oprava a výroba strojov v strojárstve

3. - veľkoobchod a maloobchod, sprostredkovanie v oblasti: potravinárske výrobky, priemyselný tovar, výpočtová a kancelárska technika, zariadenia kancelárií, textil, koža a výrobky z kože, drevo a výrobky z dreva, papier a výrobky z papiera, drogériový tovar

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Körösi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.02.1955, Deň vzniku funkcie: 24.10.1994

Meno a priezvisko: Szabolcs Perényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vörösmarty u. 50, Názov obce: Dunaharaszti, PSČ: 2330 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 10.07.1977, Deň vzniku funkcie: 27.05.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľudovít Körösi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 2, Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 040 01 , Dátum narodenia: 27.02.1955

Výška vkladu: 1 400,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 400,000000 EUR

Meno a priezvisko: Szabolcs Perényi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vörösmarty u. 50, Názov obce: Dunaharaszti, PSČ: 2330 , Štát: Maďarsko , Dátum narodenia: 10.07.1977

Výška vkladu: 5 600,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 600,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podľa § 105 a nasl. zákona č. 513/91 Zb.

2. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.6.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1