Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288612

OBCHODNÉ MENO: Pharittaz s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36946/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie slobody 52, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 

IČO: 51 859 661

DEŇ ZÁPISU: 08.09.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

4. Administratívne služby

5. Vedenie účtovníctva

6. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

7. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

9. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

10. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

12. Poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasenov 398, Názov obce: Jasenov, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 29.06.1978, Deň vzniku funkcie: 08.09.2018

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Sukeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 35, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 22.12.1988, Deň vzniku funkcie: 08.09.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menu a priezvisku pripojí konateľ svoj podpis s uvedením svojej funkcie.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: PharmDr. Ondrej Sukeľ, Bydlisko: Názov obce: Jasenov 398, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 29.06.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Sukeľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Laborecká 35, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 22.12.1988

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1