Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288608

OBCHODNÉ MENO: OR Invest s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 36456/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 3794/97, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 51 734 991

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Výroba potravinárskych výrobkov

2. Výroba kŕmnych zmesí

3. Výroba nápojov

4. Textilná výroba

5. Odevná výroba

6. Spracovanie kože

7. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

8. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

9. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov

10. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov

11. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

12. Keramická výroba

13. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu

14. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

15. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok

16. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

17. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely

18. Výroba bižutérie a suvenírov

19. Výroba hudobných nástrojov

20. Výroba hračiek a hier

21. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia

22. Výroba sviečok a tieniacej techniky

23. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

24. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m

25. Prípravné práce k realizácii stavby

26. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

27. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

28. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

29. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

30. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami

31. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

32. Sťahovacie služby

33. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

34. Prevádzkovanie úschovní

35. Kuriérske služby

36. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

37. Prevádzkovanie výdajne stravy

38. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach

39. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

40. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

41. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

42. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

43. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

44. Vedenie účtovníctva

45. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

46. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

47. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky

48. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

49. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

50. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

51. Dizajnérske činnosti

52. Fotografické služby

53. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

54. Služby požičovní

55. Prenájom hnuteľných vecí

56. Informačná činnosť

57. Čistiace a upratovacie služby

58. Administratívne služby

59. Verejné obstarávanie

60. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení

61. Prevádzkovanie jaslí

62. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie

63. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu

64. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

65. Dopravná zdravotná služba

66. Poskytovanie sociálnych služieb

67. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

68. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty

69. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

70. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

71. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť

72. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Rohaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 785/90, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 26.08.1991, Deň vzniku funkcie: 29.05.2018

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Onufer, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 53, PSČ: 086 04 , Dátum narodenia: 16.01.1993, Deň vzniku funkcie: 30.01.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Rohaľ, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 785/90, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 26.08.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Onufer, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 53, PSČ: 086 04 , Dátum narodenia: 16.01.1993

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1