Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288609

OBCHODNÉ MENO: PANTERA SK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 13005/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Strojnícka 14, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 36 474 932

DEŇ ZÁPISU: 30.08.2001

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

2. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

3. - faktoring a forfaiting

4. - finančný leasing

5. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

6. - podnikateľské poradenstvo

7. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť

8. - prekladateľská a tlmočnícka činnosť

9. - inžinierska činnosť v stavebníctve mimo vybraných činností vo výstavbe

10. - zemné práce

11. - prípravné práce pre stavbu

12. - prevádzkovanie autobazáru

13. - inštalácia a montáž nábytku

14. - prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom

15. - prenájom hnuteľných vecí

16. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností

17. - správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

18. - obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností

19. - kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

20. - požičovňa automobilov

21. - uskladňovanie písomností nearchívnej povahy

22. - organizovanie výstav, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí

23. Opatrovateľská činnosť mimo rámca sociálnej pomoci

24. poskytovanie služieb na internete

25. zhotovovanie www stránok

26. spracovanie údajov na PC

27. grafické práce na počítači

28. pestovateľstvo, lesníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 12204/68, Názov obce: Prešov - Solivar, PSČ: 080 05 , Dátum narodenia: 17.10.1961, Deň vzniku funkcie: 30.08.2001

Meno a priezvisko: Ján Šoltis, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 260, PSČ: 086 04 , Dátum narodenia: 15.01.1970, Deň vzniku funkcie: 15.01.2015

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Anna Sabolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jiráskova 68/12204, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 17.10.1961

Výška vkladu:  818 231,000000 EUR, Rozsah splatenia:  818 231,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ján Šoltis, Bydlisko: Názov obce: Kružlov 260, PSČ: 086 04 , Dátum narodenia: 15.01.1970

Výška vkladu:  818 231,000000 EUR, Rozsah splatenia:  818 231,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 636 462,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 636 462,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.2001 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1