Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288606

OBCHODNÉ MENO: MILITARY SLOVAKIA, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 23273/P

SÍDLO:  Názov obce: Lackovce 110, PSČ: 066 01 

IČO: 45 648 212

DEŇ ZÁPISU: 16.07.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

6. reklamné a marketingové služby

7. prenájom hnuteľných vecí

8. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

9. nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní

10. nákup, predaj, prenájom alebo úschova streliva

11. preprava zbraní a streliva

12. prevádzkovanie strelnice

13. vývoj a výroba zbraní alebo streliva

14. opravy, úpravy, ničenie, znehodnocovanie alebo výroba rezu zbraní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Malackanič, Bydlisko: Názov obce: Lackovce 110, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 28.04.1963, Deň vzniku funkcie: 26.07.2010

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Gdovin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestovska 2841/112, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 09.03.1977, Deň vzniku funkcie: 30.11.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Menom spoločnosti koná každý konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: JUDr. Peter Gdovin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brestovská 2841/112, Názov obce: Humenné, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 09.03.1977

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Malackanič, Bydlisko: Názov obce: Lackovce 110, PSČ: 066 01 , Dátum narodenia: 28.04.1963

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1