Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288599

OBCHODNÉ MENO: MARMON, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 17259/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Mikuláša 21, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 

IČO: 36 515 469

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2006

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti

2. prevádzkovanie historických športových disciplín

3. príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, obvyklých príloh a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu

4. príprava a predaj zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov na priamu konzumáciu

5. príprava a predaj nealkoholických nápojov, piva, vína a destilátov na priamu konzumáciu

6. usporadúvanie tanečných zábav, koncertov a diskoték pre verejnosť a iných akcií v oblasti spoločenskej zábavy

7. maloobchod v rozsahu voľnej živnosti

8. veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti

9. prenájom nehnuteľností

10. reklamná a propagačná činnosť

11. výroba suvenírov v rozsahu voľnej živnosti

12. fotografické služby

13. požičovňa športových potrieb

14. prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá

15. prekladateľská a tlmočnícka činnosť

16. tkanie textílií

17. výroba pleteného tovaru

18. výroba hier a hračiek

19. výroba sviečok

20. výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov

21. výroba úžitkového a ozdobného porcelánu

22. výroba keramických a porcelánových výrobkov pre domácnosť a ozdobných predmetov

23. výroba tovaru z korku

24. poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy

25. vypracovanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov

26. vydávanie kníh

27. vydávanie novín

28. vydávanie časopisov

29. záznamy videokamerou

30. sprostredkovanie obchodu

31. sprostredkovanie výroby

32. pomocné stavebné práce

33. prevádzka lyžiarskych vlekov

34. nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

35. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby

36. poľnohospodárska prvovýroba

37. správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Pavol Kocurko, Bydlisko: Názov obce: Kamenica 484, PSČ: 082 71 , Dátum narodenia: 25.02.1967, Deň vzniku funkcie: 01.08.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná za spoločnosť samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Mesto Stará Ľubovňa, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obchodná 1, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , IČO 00 330 167

Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Pavel Jeleň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 10/390, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 10.03.1954, Deň vzniku funkcie: 26.04.2015

Meno a priezvisko: Ing. Aleš Solár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Obrancov mieru 19/523, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 27.10.1981, Deň vzniku funkcie: 26.04.2015

Meno a priezvisko: MUDr. Nadežda Suchá, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zamoyského 784/14, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 05.04.1960, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1