Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288596

OBCHODNÉ MENO: LPS Dubravka, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 1073/P

SÍDLO:  Názov obce: Pichne 135, PSČ: 069 01 

IČO: 31 671 853

DEŇ ZÁPISU: 06.05.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - lesníctvo a poľnohospodárstvo, včítane spracovania a predaja spracovaných a nespracovaných lesných a poľnohospodárskych výrobkov

2. - konštrukčné práce

3. - výroba a predaj strojov a mechanizmov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Radler, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prachatická 2374/29, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 13.12.1969, Deň vzniku funkcie: 07.09.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mária Lupkovičová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vihorlatská 1416/4, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 10.09.1943

Výška vkladu: 1 195,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR

Meno a priezvisko: Milana Basošová, Bydlisko: Názov obce: Jalová 3, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 22.09.1946

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Magda Brňáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Študentská 1445/8, Názov obce: Snina, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 23.05.1949

Výška vkladu:  996,000000 EUR, Rozsah splatenia:  996,000000 EUR

Meno a priezvisko: Katarína Vasilegová, Bydlisko: Názov obce: Stakčínska Roztoka 25, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 25.01.1950

Výška vkladu: 1 494,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 494,000000 EUR

Meno a priezvisko: Eva Baníková, Bydlisko: Názov obce: Pichne 135, PSČ: 069 01 , Dátum narodenia: 09.12.1937

Výška vkladu: 1 195,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Alfred Radler, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Prachatická 2248/35, Názov obce: Zvolen, PSČ: 960 01 , Dátum narodenia: 21.03.1943

Výška vkladu: 2 490,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 490,000000 EUR

Meno a priezvisko: Mgr. Lucia Fúrová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Polárna 1450/2, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 20.07.1974

Výška vkladu: 1 195,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR

Meno a priezvisko: Viera Cieniková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Galaktická 1485/4, Názov obce: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 040 12 , Dátum narodenia: 29.06.1955

Výška vkladu: 1 195,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR

SPOLUVLASTNÍCTVO OBCHODNÉHO PODIELU

Spoločný obchodný podiel

Výška vkladu: 1 195,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 195,000000 EUR

Funkcia: Spoločný zástupca, Meno a priezvisko: Lenka Gálisová, Bydlisko: Názov obce: Vidov 78, PSČ: 370 07 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 22.03.1979

Meno a priezvisko: Miroslav Bžiský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Stráňce 1787/18, Názov obce: České Budějovice, PSČ: 370 12 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 28.04.1977

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 951,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 951,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.1.1993 podľa ustanovení § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3033

2. Dodatok č. 1 zo dňa 29.3.1998 k spoločenskej zmluve. Zahraničný kapitál: 16,7 % - Česká republika

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1