Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288595

OBCHODNÉ MENO: LLB, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 27791/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánska 29, Názov obce: Vlčie Doly - Dulova Ves, PSČ: 082 52 

IČO: 47 108 843

DEŇ ZÁPISU: 16.04.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. reklamné a marketingové služby

5. administratívne služby

6. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

8. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

9. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

10. prenájom hnuteľných vecí

11. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

12. montáž mechanických častí solárnych zariadení a fotovoltaických panelov (bez zásahu do elektrických častí a do regulácie zariadení)

13. prípravné práce k realizácii stavby

14. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

15. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Lívia Onofrejová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánska 29, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 10.05.1988, Deň vzniku funkcie: 03.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Lukáš Onofrej, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slánska 29, Názov obce: Dulova Ves, PSČ: 082 52 , Dátum narodenia: 13.10.1982

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1