Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288600

OBCHODNÉ MENO: MCOM-NET s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25936/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dujavská 23/217, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41 

IČO: 46 642 285

DEŇ ZÁPISU: 24.04.2012

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom hnuteľných vecí

3. počítačové služby

4. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. administratívne služby

6. výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Miloš Kovalčín, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dujavská 23/217, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 07.02.1973, Deň vzniku funkcie: 24.04.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Miloš Kovalčin, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dujavská 217/23, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 07.02.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Andrej Hudaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Papajová 376/15, Názov obce: Raslavice, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 10.03.1990

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  10 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1