Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288597

OBCHODNÉ MENO: Lukanna s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33129/P

SÍDLO:  Názov obce: Malcov 27, PSČ: 086 06 

IČO: 50 392 409

DEŇ ZÁPISU: 29.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod )alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

5. Administratívne služby

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby

8. Prípravné práce k realizácii stavby

9. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

10. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

11. Vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Anna Glovňová, Bydlisko: Názov obce: Malcov 27, PSČ: 086 06 , Dátum narodenia: 02.12.1963, Deň vzniku funkcie: 28.11.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Anna Glovňová, Bydlisko: Názov obce: Malcov 27, PSČ: 086 06 , Dátum narodenia: 02.12.1963

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1