Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288590

OBCHODNÉ MENO: KRATKAMED, spol. s r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29725/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Veľký Lipník 34, Názov obce: Veľký Lipník, PSČ: 065 33 

IČO: 47 572 418

DEŇ ZÁPISU: 17.12.2013

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

5. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu

6. Administratívne služby

7. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: MUDr. František Kratka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Červený Kláštor 22, Názov obce: Červený Kláštor, PSČ: 059 06 , Dátum narodenia: 01.09.1950, Deň vzniku funkcie: 17.12.2013

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obcodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpís.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. František Kratka, Bydlisko: Názov obce: Červený Kláštor 22, PSČ: 059 06 , Dátum narodenia: 01.09.1950

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1