Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288585

OBCHODNÉ MENO: KLAMPPLAST BJ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 37664/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bardejovská Zábava 3820, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 52 154 505

DEŇ ZÁPISU: 01.02.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prípravné práce k realizácii stavby

3. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ľuboš Vaňo, Bydlisko: Názov obce: Šiba 167, PSČ: 086 22 , Dátum narodenia: 19.10.1972, Deň vzniku funkcie: 01.02.2019

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Paľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mičkova 440/16, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 26.02.1982, Deň vzniku funkcie: 01.02.2019

Meno a priezvisko: Ľuboš Vaňo, Bydlisko: Názov obce: Šiba 167, PSČ: 086 22 , Dátum narodenia: 11.07.1996, Deň vzniku funkcie: 01.02.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti a zastupujú spoločnosť navonok samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ľuboš Vaňo, Bydlisko: Názov obce: Šiba 167, PSČ: 086 22 , Dátum narodenia: 11.07.1996

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Rastislav Paľa, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mičkova 440/16, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 26.02.1982

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ľuboš Vaňo, Bydlisko: Názov obce: Šiba 167, PSČ: 086 22 , Dátum narodenia: 19.10.1972

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1