Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288589

OBCHODNÉ MENO: KOVO-STAV PREŠOV, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11657/P

SÍDLO:  Názov obce: Fričovce 79, PSČ: 082 37 

IČO: 36 460 966

DEŇ ZÁPISU: 12.05.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. - sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy

3. - podnikateľské poradenstvo

4. - prípravné práce pre stavbu, zemné práce a demolácie

5. - maliarske, natieračské a sklenárske práce

6. - zváračské práce

7. - prenájom strojov a technických zariadení motorových vozidiel

8. - upratovacie práce

9. - skladovanie

10. príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov

11. príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál

12. prevádzkovanie a prenájom hracích nevýherných automatov, biliardových stolov, music boxy a video automaty

13. organizovanie a usporadúvanie diskoték, kultúrnych, športových, relaxačných a spoločenských podujatí, kurzov, seminárov a školení

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Bartolomej Derner, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 79, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 19.01.1963, Deň vzniku funkcie: 18.02.1999

Meno a priezvisko: Jozef Centko, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 258, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 05.05.1956, Deň vzniku funkcie: 22.11.2006

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Bartolomej Derner, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 79, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 19.01.1963

Výška vkladu: 2 258,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 258,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Centko, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 258, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 05.05.1956

Výška vkladu: 2 191,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 191,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Kollarčík, Bydlisko: Názov obce: Fričovce 235, PSČ: 082 37 , Dátum narodenia: 18.09.1961

Výška vkladu: 2 191,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 191,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice sp. zn. N 74/99, Nz 65/99 dňa 18.2.1999, notárkou JUDr. Evou Loumovou, v Prešove, podľa ust. § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1