Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288592

OBCHODNÉ MENO: LAROUCCI s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11793/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Jakuba 27, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 36 462 624

DEŇ ZÁPISU: 25.08.1999

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - vykonávanie priemyselných stavieb

2. - vykonávanie bytových a občianskych stavieb

3. - vykonávanie inžinierskych stavieb

4. - výroba stavebných hmôt

5. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. - činnosť účtovných poradcov

7. - poradenská činnosť v stavebníctve

8. - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností

9. - maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

10. - veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností

11. - leasing spojený s financovaním

12. - sprostredkovateľská činnosť

13. - prevádzkovanie galérií

14. - organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav a konferencií

15. - vydavateľská činnosť

16. - reklamná a inzertná činnosť

17. - poradenská činnosť v rozsahu podnikania

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Skaloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Jakuba 27, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 06.02.1947, Deň vzniku funkcie: 25.08.1999

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ samostatne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Skaloš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sv. Jakuba 27, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 06.02.1947

Výška vkladu: 1 161,787161 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 161,787161 EUR

Meno a priezvisko: Zine Laroussi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 9001/14, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 20.06.1964

Výška vkladu: 1 161,787161 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 161,787161 EUR

Meno a priezvisko: Abdelghani Hadji, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná 9001/14, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 04.02.1963

Výška vkladu:  995,817567 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

Meno a priezvisko: Ali Ahmed Saleh Alghamdi, Bydlisko: Názov obce: Dhahran 31311, Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 05.08.1940

Výška vkladu: 1 161,787161 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 161,787161 EUR

Meno a priezvisko: Ibrahim Ahmed Saleh Alghamdi, Bydlisko: Názov obce: Dammam City k.s.a. 31444, Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 11.01.1959

Výška vkladu: 1 161,787161 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 161,787161 EUR

Meno a priezvisko: Khalid Bader S Al Mutairi, Bydlisko: Názov obce: DAMMAM 31311, Štát: Saudskoarabské kráľovstvo , Dátum narodenia: 15.07.1969

Výška vkladu:  995,817567 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  995,817567 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783778 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783778 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.6.1999 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

2. Na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2008 došlo k zmene Spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.1999 a k prijatiu Dodatku k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 20.5.2008, ktorým došlo k zrušeniu Dozornej rady spoločnosti LAROUCCI, s.r.o.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1