Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288588

OBCHODNÉ MENO: KOVEXSTROJ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 11453/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): hospodársky dvor PD , Názov obce: Janovík

IČO: 36 458 627

DEŇ ZÁPISU: 28.12.1998

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná a sprostredkovateľská činnosť strojných zariadení

2. - mechanické opracovanie dielcov

3. - oprava a údržba mechanických častí strojov a zariadení

4. - výroba kovových konštrukcií

5. - zámočnícke práce

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ján Macák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslavská 64/87, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 04.07.1964, Deň vzniku funkcie: 18.11.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ján Macák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Myslavská 64/87, Názov obce: Košice - mestská časť Myslava, PSČ: 040 16 , Dátum narodenia: 04.07.1964

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľkou listinou formou notárskej zápisnice N 722/98, Nz 620/98 spísaná notárkou JUDr. Evou Loumovou v Prešove, podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1