Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288586

OBCHODNÉ MENO: KMIŤ, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24778/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pri rybníku 1851/11, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 

IČO: 46 235 086

DEŇ ZÁPISU: 05.08.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

3. textilná výroba

4. odevná výroba

5. výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

10. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba

11. Výroba a hutnícke spracovanie kovov

12. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu

13. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

14. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave

15. Administratívne služby

16. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Jozef Kmiť, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 927/6, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 01.05.1949, Deň vzniku funkcie: 05.08.2011

Meno a priezvisko: Agáta Kmiťová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 927/6, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 24.01.1955, Deň vzniku funkcie: 05.08.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Agáta Kmiťová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 927/6, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 24.01.1955

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Kmiť, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 927/6, Názov obce: Stropkov, PSČ: 091 01 , Dátum narodenia: 01.05.1949

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1