Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288583

OBCHODNÉ MENO: KaPietro s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 19459/P

SÍDLO:  Názov obce: Abrahámovce 33, PSČ: 086 41 

IČO: 43 888 364

DEŇ ZÁPISU: 01.01.2008

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod alebo kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod

2. sprostredkovanie obchodu

3. reklamná, propagačná a inzertná činnosť

4. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby

5. cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

6. podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi

7. poskytovanie služieb cez internet

8. výroba jednoduchých výrobkov z kovu

9. prenájom hnuteľných vecí

10. vnútroštátna taxislužba

11. Chov vybraných druhov zvierat

12. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

13. Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba

14. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava

15. Keramická výroba

16. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom

17. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

18. Prípravné práce k realizácie stavby

19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

20. Vedenie účtovníctva

21. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

22. Fotografické služby

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Peter Bačenko, Bydlisko: Názov obce: Abrahámovce 33, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 10.01.1978, Deň vzniku funkcie: 26.02.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje, každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Peter Bačenko, Bydlisko: Názov obce: Abrahámovce 33, PSČ: 086 41 , Dátum narodenia: 10.01.1978

Výška vkladu: 6 640,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 640,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1