Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288577

OBCHODNÉ MENO: INVEST PRO - SK, spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 16197/P

SÍDLO:  Názov obce: Vagrinec 40, PSČ: 090 03 

IČO: 36 505 471

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2005

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti

2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

4. vedenie účtovníctva

5. činnosť organizačných a ekonomických poradcov

6. reklamná, propagačná, inzertná, poradenská, konzultačná, školiaca a lektorská činnosť v oblasti predmetu podnikania

7. prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky

8. kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)

9. prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí

10. predaj a leasing technologických zariadení

11. maliarske, natieračské a sklenárske práce

12. služby v rámci lesníctva a ťažby dreva

13. zváračské a paličské práce

14. predaj nápojov na priamu konzumáciu (hostince, bary)

15. predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu

16. výroba výrobkov z plastov

17. demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu

18. montáž sadrokartónu a zatepľovacie práce

19. jednoduchá drevárska výroba

20. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

21. maloobchodný predaj pohonných látok

22. krajčírstvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Klim, Bydlisko: Názov obce: Vagrinec 40, PSČ: 090 03 , Dátum narodenia: 28.05.1965, Deň vzniku funkcie: 01.04.2008

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľka samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Peter Klim, Bydlisko: Názov obce: Vagrinec 40, PSČ: 090 03 , Dátum narodenia: 28.05.1965

Výška vkladu: 6 638,780000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 638,780000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,780000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1