Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288580

OBCHODNÉ MENO: JACKO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30933/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Weberova 8, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 

IČO: 47 952 521

DEŇ ZÁPISU: 31.10.2014

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

3. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

4. Reklamné a marketingové služby

5. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: špecializovanej ambulancie v odbore stomatológia

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Tomáš Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapajevova 75A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 27.04.1962, Deň vzniku funkcie: 31.10.2014

Meno a priezvisko: MDDr. Tomáš Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 18.05.1993, Deň vzniku funkcie: 13.11.2019

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Ak je ustanovených viacej konateľov, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MDDr. Tomáš Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kúpeľná 4, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 18.05.1993

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Tomáš Jacko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čapajevova 75A, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 27.04.1962

Výška vkladu: 3 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1