Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288581

OBCHODNÉ MENO: JANAČEK, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 25079/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 445, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 

IČO: 46 405 691

DEŇ ZÁPISU: 27.10.2011

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

2. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

3. opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interirérov

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. skladovanie

11. prenájom hnuteľných vecí

12. čistiace a upratovacie služby

13. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

14. povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2 (dve)

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Emil Janaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrej 345, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 29.07.1969, Deň vzniku funkcie: 27.10.2011

Meno a priezvisko: Jozef Janaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 445, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 02.05.1974, Deň vzniku funkcie: 27.10.2011

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Emil Janaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ondrej 345, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 29.07.1969

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Jozef Janaček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kišovce 445, Názov obce: Hôrka, PSČ: 059 12 , Dátum narodenia: 02.05.1974

Výška vkladu: 7 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 7 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  15 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1