Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288576

OBCHODNÉ MENO: INVEST & ADVISE, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 41601/P

SÍDLO:  Názov obce: Nižná Olšava 26, PSČ: 090 32 

IČO: 45 938 393

DEŇ ZÁPISU: 03.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

5. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

6. vedenie účtovníctva,

7. administratívne služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Fedorkovič, Bydlisko: Názov obce: Nižná Olšava 26, PSČ: 090 32 , Dátum narodenia: 03.09.1973, Deň vzniku funkcie: 18.12.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Fedorkovič, Bydlisko: Názov obce: Nižná Olšava 26, PSČ: 090 32 , Dátum narodenia: 03.09.1973

Výška vkladu: 3 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 250,000000 EUR

Meno a priezvisko: Anna Fedorkovičová, Bydlisko: Názov obce: Nižná Olšava 26, PSČ: 090 32 , Dátum narodenia: 01.02.1942

Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.11.2010 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1