Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288578

OBCHODNÉ MENO: iSpeak, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 40696/P

SÍDLO:  Názov obce: Bzenov 107, PSČ: 082 42 

IČO: 53 188 772

DEŇ ZÁPISU: 28.07.2020

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov: anglický jazyk

2. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce

3. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok

4. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

5. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

6. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

7. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

8. Fotografické služby

9. Služby požičovní

10. Prenájom hnuteľných vecí

11. Administratívne služby

12. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

13. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení

14. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Mgr. Viktória Bognárová, Bydlisko: Názov obce: Bzenov 107, PSČ: 082 42 , Dátum narodenia: 11.11.1991, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

Meno a priezvisko: Viktor Petro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Prídavka 24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 16.01.1983, Deň vzniku funkcie: 28.07.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Mgr. Viktória Bognárová, Bydlisko: Názov obce: Bzenov 107, PSČ: 082 42 , Dátum narodenia: 11.11.1991

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Viktor Petro, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Antona Prídavka 24, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 16.01.1983

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1