Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288569

OBCHODNÉ MENO: Holz Budzák s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 32755/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadná hora 940/4, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 

IČO: 50 279 190

DEŇ ZÁPISU: 16.04.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve.

2. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva.

3. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Vladimír Budzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadná hora 940/4, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 12.12.1975, Deň vzniku funkcie: 16.04.2016

Meno a priezvisko: Peter Budzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 163/44, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 16.06.1988, Deň vzniku funkcie: 16.04.2016

Meno a priezvisko: Ružena Budzáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 895/60, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 30.12.1978, Deň vzniku funkcie: 16.04.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že k tlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Vladimír Budzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zadná hora 940/4, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 12.12.1975

Výška vkladu: 2 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 000,000000 EUR

Meno a priezvisko: Peter Budzák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 163/44, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 16.06.1988

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ružena Budzáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nová 895/60, Názov obce: Lendak, PSČ: 059 07 , Dátum narodenia: 30.12.1978

Výška vkladu: 1 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 1 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1