Obchodný vestník 222/2022 Obchodný register Deň vydania: 21.11.2022
Okresný súd Prešov - Zmena zápisov
R288566

OBCHODNÉ MENO: GYN MEDICAL BJ s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39320/P

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 4/A, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 

IČO: 52 742 709

DEŇ ZÁPISU: 12.11.2019

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

2. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

3. prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia gynekologicko-pôrodnícka ambulancia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: MUDr. Richard Ľuník, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárov 140, Názov obce: Hrabovec, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 25.07.1978, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Ľuníková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komárov 140, Názov obce: Hrabovec, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 02.06.1978, Deň vzniku funkcie: 01.09.2020

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia. Každý z konateľov koná v mene spoločnosti samostatne a bez obmedzenia. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: MUDr. Richard Ľuník, Bydlisko: Názov obce: Komárov 140, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 25.07.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: MUDr. Katarína Ľuníková, Bydlisko: Názov obce: Komárov 140, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 02.06.1978

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1